(Bouw)technische keuringen van woningen

Werkaandewoning is de specialist in bouwtechnische keuringen voor huizen met achterstallig onderhoud.

Onze ervaren en gediplomeerde inspecteurs gaan hierbij zeer grondig te werk.

Op alle woningen met ernstig achterstallig onderhoud bieden wij een gratis verkoopkeuring aan.

Een reguliere verkoopkeuring bedraagt: € 150,- incl. BTW.

Wij inspecteren o.a.
afb
- Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
- Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
- Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
- Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
- Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
- Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
- Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
- Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
- Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van badkamer.
- Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van alle overige sanitaire groepen.
- Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
- Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, asbest, risico koolmonoxide e.d.
- Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijn kosten en verbeter kosten.
Rapportage
afb
Wij geven u een duidelijk inzicht in de direct noodzakelijke kosten, de kosten op termijn en adviseren u hoe u uw woning verder kunt verbeteren.

Op basis van de inspectie wordt een keuringsrapport opgesteld dat word erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en de Stichting Nationale Hypotheek Garantie.